VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Cambodian s.r.o.

IČ: 06687130

DIČ: CZ06687130

se sídlem: Žerotínova 1133/32, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286173

kontaktní údaje:

email: info@kampotskypepr.cz

telefon: +420 733 751 665

www.kampotskypepr.cz

www.pepperfield.cz

(dále jen „Prodávající“)

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

 

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kampotskypepr.cz (dále je „Internetový obchod“). 

 

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 

 • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu Internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

 • Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy ve smysli § 1732 občanského zákoníku. Nabídku na uzavření kupní smlouvy činí vždy Kupující.

 

 • V internetovém obchodu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

 

 • Případné slevy kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 • Kupující provádí objednávku (nabídku) zboží těmito způsoby:
 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v Internetovém obchodě, 
 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

 

 • Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 

 • Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 

 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky a přijetí nabídky na uzavření smlouvy na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Tímto je uzavřena kupní smlouva. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím.

 

 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 

 

 • Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

 

 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

 

 • Odesláním objednávky Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 

 • Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 

 

 • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než tři (3) roky, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

 

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně platební kartou;
 2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay, PayPal nebo Twisto, případně prostřednictvím tzv. „rychlého převodu“ z bankovního účtu;
 3. dobírkou v hotovosti při předání zboží;
 4. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně;
 5. v hotovosti nebo platební kartou při využití soukromého dopravce
 6. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek v síti Zásilkovna.

 

 • Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 

 • V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 

 • Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

 

 • Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 • Zboží je Kupujícímu dodáno:
 1. na adresu určenou Kupujícím objednávce;
 2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny Zásilkovna, kterou Kupující určil;
 3. osobním odběrem v provozovně Prodávajícího;

 

 • Při způsobu platby bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet Prodávajícího bude zboží odesláno až po obdržení platby.

 

 • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 • Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 • Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán buď na
  e-mailovou adresu Kupujícího, případně je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.

 

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY

 

 • Prodávající spolu s prodejem zboží nabízí Kupujícímu také možnost souběžně s kupní smlouvou (nikoliv bez ní) uzavřít smlouvu o poskytnutí služby zvané pojištění zásilky (dále jen „Služba“). Jedná se o samostatnou smlouvu uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

 • S výjimkou odchylek v tomto článku uvedených, se řídí Služba stejnými podmínkami a principy jako koupě zboží Prodávajícího, a to dle těchto Obchodních podmínek.

 

 • Přestože se Služba nazývá pojištěním zásilky, nejedná se o pojištění ve smyslu § 2758 a násl. Občanského zákoníku.

 

 • Popis a prezentace Služby v rámci Internetového obchodu je pouze informativního charakteru a nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy ve smysli § 1732 občanského zákoníku. Nabídku na uzavření smlouvy ohledně Služby činí vždy Kupující.

 

 • Kupující provádí objednávku Služby (nabídku) tak, že při objednávce zboží zaškrtne checkbox se zněním „Pojistit zásilku“.

 

 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky a přijetí nabídky na uzavření smlouvy na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Tímto je uzavřena smlouva na poskytnutí Služby. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Prodávajícího.

 

 • Prodávající si vyhrazuje právo poskytování Služby kdykoliv přerušit, omezit nebo zcela zastavit. Tato změna se nedotkne již uzavřených smluv o poskytnutí Služby.

 

 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy na zboží, které bylo součástí objednávky, k níž zakoupil Službu, nemá nárok na vrácení ceny Služby ani částečně.

 

POPIS SLUŽBY

 

 • Služba spočívá v zajištění postupů směřujících k výměně zboží zakoupeného od Prodávajícího v Internetovém obchodě, které bude z důvodu poškození při přepravě Kupujícím doručeno poškozené, aniž by docházelo k uplatnění práv vůči dopravci a prokazování důvodu vzniku škody. Služba není určena pro využití za účelem odstoupení od kupní smlouvy nebo pro uplatnění práv z vad zboží, které nevznikly při přepravě zboží ke Kupujícím.

 

 • Služba může být zakoupena pro vybrané zboží, k němuž byla mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena kupní smlouva, a to za fixní cenu Služby 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých).

 

 • Možnost výměny zboží může Kupující využít v případě, kdy bude zboží, k němuž byla Služba zakoupena, doručeno Kupujícímu na jím udanou adresu, případně na adresu provozovny Prodávajícího nebo jím zvolené Zásilkovny prostřednictvím smluvního dopravce, poškozené z důvodu poškození při přepravě.

 

 • Kupující Službu aplikuje tak, že e-mailem oznámí Prodávajícímu, že je zboží poškozené a že má zájem využít Službu. Následně Prodávající zajistí bez zbytečného odkladu dodání bezvadného zboží stejného druhu. Pokud v okamžiku aplikace Služby už není konkrétní druh zboží skladem, vyhrazuje si Prodávající právo nabídnout za něj Kupujícímu odpovídající alternativu.

 

 • Současně v návaznosti na oznámení Kupujícího Prodávající zašle Kupujícímu kód do Zásilkovny, který Prodávající využije pro bezplatné vrácení zboží zpět Kupujícímu. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu odeslat zpět Prodávajícímu způsobem v tomto článku uvedeným, případně jiným způsobem, na kterém se s Prodávajícím e-mailem dohodnou.

 

PODMÍNKY SLUŽBY

 

 • Kupující nahlašuje poškození zásilky, tedy aplikuje Službu a uplatňuje právo na doručení nové zásilky zboží, k němž byla Služba zakoupena, a to výhradně e-mailem na info@kampotskypepr.cz, a to neprodleně, nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne ode dne převzetí zásilky.

 

 • Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně omezit dostupnost Služby, a to zejména v závislosti na aktuální nedostupnosti konkrétního zboží, k jehož výměně by mělo dojít.

 

 • Službu je možné zakoupit pouze současně se zakoupením zboží, Služba nemůže být zakoupena samostatně a nemůže být zakoupena zpětně.

 

 • Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost pro opakované doručení zboží a rovněž je povinen poškozené zboží řádně vrátit dle článku 6.13. těchto Obchodních podmínek.

 

 • Kupující je při zakoupení a užívání Služby povinen jednat v souladu se zákonem, těmito obchodními podmínkami a s dobrými mravy, v dobré víře, a nedopouštět se podvodného nebo spekulativního jednání.

 

 • Služba zahrnuje pouze jedno garantované opakované doručení (výměnu) zboží. V případě, že dopravce podruhé dodá poškozené či zcela nefunkční zboží, postupuje Kupující tak, že uplatní reklamaci doručení u přepravce, případně postupuje způsobem uplatnění práva z vadného plnění dle těchto Obchodních podmínek.

 

 • Závazek Prodávajícího dle smlouvy o poskytnutí Služby zaniká jeho splněním dle podmínek výše, řádným doručením zásilky zboží bez poškození či zánikem smlouvy o koupi zboží či poskytnutí Služby.

 

 • Nevyužití Služby neopravňuje Kupujícího k vrácení uhrazené ceny Služby.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 • Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
 1. ode dne převzetí zboží;
 2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
 3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží;
 4. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy;
 5. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
 6. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 7. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 8. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení nejpozději poslední den lhůty pro odstoupení.

 

 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 

 • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 • Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

 • V případě

 

 • Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

 • Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

 • Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím. 

 

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 • V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 1. výměnu za nové zboží,
 2. přiměřenou slevu z kupní ceny, 
 3. odstoupit od smlouvy.

 

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 
 1. pokud má zboží podstatnou vadu, 
 2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
 3. při větším počtu vad zboží.

 

 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

 

 • Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace. 

 

 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

 • V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

 • Volbu způsobu reklamace má Kupující.

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

 

 • Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

 

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 

 • Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

 

 • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

 

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 • Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

 • Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.4.2021

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamační formulář

Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dní

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Kampotskypepr.cz

Osobní vzkaz
Již při prvním nákupu jsem měl moc fajn pocit z osobního přístupu obchodu. Zboží bylo velmi kvalitní, kvalitně a vkusně zabaleno a osobní vzkaz od Janičky, která zboží balila vše vyladil k dokonalosti. Totéž u dalšího nákupu. Velmi doporučuji!

Miroslav

Neuvěřitelně rychle dodáno
Velmi rychlé jednání a dodání. Poděkování napsané na krabici bylo krásné. Opravdu osobní. Nemám co bych chtěla vytknout. Vše neuvěřitelně rychle dodáno. Člověk má pocit, že jim záleží na lidech. Děkuji

Dejna

Jiný pepř nepoužívám
Na tenhle obchod si nikdo nemůže ztěžovat. Vše je v pořádku. Již žádný jiný pepř nepoužívám a kdo ho zkusí, jiný už nechce, jsem moc ráda, že jsem vás objevila!!

Hana
Delivery methods
payments